12HD90N

 • 360GB DATA
1.080.000đ-17%
900.000đ/ 360 ngày

Soạn: KT3 12HD90N gửi 9084

Chi tiết

G80

 • 60GB DATA
80.000đ/ 30 ngày

Soạn: KT3 G80 gửi 9084

Chi tiết

MAX90

 • 150GB
90.000đ/ 30 ngày

Soạn: KT3 MAX90 gửi 9084

Chi tiết

CF120

 • 80GB + Gọi
120.000đ/ 30 ngày

Soạn: KT3 CF120 gửi 9084

Chi tiết

HD90

 •  8GB DATA
90.000đ/ 30 ngày

Soạn: KT3 HD90 gửi 9084

Chi tiết

HD120

 • 10GB DATA
120.000đ/ 30 ngày

Soạn: KT3 HD120 gửi 9084

Chi tiết

HD200

 •  18GB DATA
200.000đ/ 30 ngày

Soạn: KT3 HD200 gửi 9084

Chi tiết

HD300

 •  33GB DATA
300.000đ/ 30 ngày

Soạn: KT3 HD300 gửi 9084

Chi tiết

12HD70N

 • 180GB DATA
840.000đ-41%
500.000đ/ 360 ngày

Soạn: KT3 12HD70N gửi 9084

Chi tiết

12HD90N

 • 360GB DATA
1.080.000đ-17%
900.000đ/ 360 ngày

Soạn: KT3 12HD90N gửi 9084

Chi tiết

12HD120N

 • 720GB DATA
1.440.000đ-17%
1.200.000đ/ 360 ngày

Soạn: KT3 12HD120N gửi 9084

Chi tiết

12HD200N

 • 1080GB DATA
2.400.000đ-17%
2.000.000đ/ 360 ngày

Soạn: KT3 12HD200N gửi 9084

Chi tiết

D30

 • 7GB DATA
30.000đ/ 7 ngày

Soạn: KT3 D30 gửi 9084

Chi tiết

HDP70

 • 2GB + 70' gọi
70.000đ/ 30 ngày

Soạn: KT3 HDP70 gửi 9084

Chi tiết

24G

 • 150GB DATA
99.000đ/ 30 ngày

Soạn: KT3 24G gửi 9084

Chi tiết

C90N

 • 120GB + Gọi
90.000đ/ 30 ngày

Soạn: KT3 C90N gửi 9084

Chi tiết

Các Tiện Ích Mobifone DATA