C120

 • 180GB DATA
120.000đ/ 30 ngày

Soạn: DK5 C120 gửi 9084

SOẠN TIN Chi tiết

G80

 • 4GB DATA
80.000đ/ 30 ngày

Soạn: DK5 G80 gửi 9084

SOẠN TIN Chi tiết

HDP100

 • 3GB + 100' gọi
100.000đ/ 30 ngày

Soạn: DK5 HDP100 gửi 9084

SOẠN TIN Chi tiết

24G

 • 60GB DATA
99.000đ/ 30 ngày

Soạn: DK5 24G gửi 9084

SOẠN TIN Chi tiết

HD70

 • 9GB DATA
70.000đ/ 30 ngày

Soạn: DK5 HD70 gửi 9084

SOẠN TIN Chi tiết

HD90

 • 12GB DATA
90.000đ/ 30 ngày

Soạn: DK5 HD90 gửi 9084

SOẠN TIN Chi tiết

HD120

 • 15GB DATA
120.000đ/ 30 ngày

Soạn: DK5 HD120 gửi 9084

SOẠN TIN Chi tiết

HD200

 • 27GB DATA
200.000đ/ 30 ngày

Soạn: DK5 HD200 gửi 9084

SOẠN TIN Chi tiết

G80

 • 4GB DATA
80.000đ/ 30 ngày

Soạn: DK5 G80 gửi 9084

SOẠN TIN Chi tiết

YC30

 • 3GB DATA + Youtube
99.000đ/ 30 ngày

Soạn: DK5 YC30 gửi 9084

SOẠN TIN Chi tiết

GYM1

 • 3GB DATA
100.000đ/ 30 ngày

Soạn: DK5 GYM1 gửi 9084

SOẠN TIN Chi tiết

C90N

 • 120GB DATA
90.000đ/ 30 ngày

Soạn: DK5 C90N gửi 9084

SOẠN TIN Chi tiết

D15

 • 3GB DATA
15.000đ/ 3 ngày

Soạn: DK5 D15 gửi 9084

SOẠN TIN Chi tiết

D30

 • 7GB DATA
30.000đ/ 7 ngày

Soạn: DK5 D30 gửi 9084

SOẠN TIN Chi tiết

M50

 • 4GB DATA
50.000đ/ 30 ngày

Soạn: DK5 M50 gửi 9084

SOẠN TIN Chi tiết

HDP70

 • 2GB + 70' gọi
70.000đ/ 30 ngày

Soạn: DK5 HDP70 gửi 9084

SOẠN TIN Chi tiết

Các Tiện Ích