C120

 • 120GB + Gọi
120.000đ/ 30 ngày

Soạn: DK5 C120 gửi 9084

Chi tiết

G80

 • 60GB DATA
80.000đ/ 30 ngày

Soạn: DK5 G80 gửi 9084

Chi tiết

NCT99

 • 120GB + NCT
99.000đ/ 30 ngày

Soạn: DK5 NCT99 gửi 9084

Chi tiết

C120T

 • 180GB + Gọi
120.000đ/ 30 ngày

Soạn: DK5 C120T gửi 9084

Chi tiết

HD90

 •  8GB DATA
90.000đ/ 30 ngày

Soạn: DK5 HD90 gửi 9084

Chi tiết

HD120

 • 10GB DATA
120.000đ/ 30 ngày

Soạn: DK5 HD120 gửi 9084

Chi tiết

HD200

 •  18GB DATA
200.000đ/ 30 ngày

Soạn: DK5 HD200 gửi 9084

Chi tiết

HD300

 •  33GB DATA
300.000đ/ 30 ngày

Soạn: DK5 HD300 gửi 9084

Chi tiết

12HD90N

 • 360GB DATA
1.080.000đ-17%
900.000đ/ 360 ngày

Soạn: DK5 12HD90N gửi 9084

Chi tiết

12HD120N

 • 720GB DATA
1.440.000đ-17%
1.200.000đ/ 360 ngày

Soạn: DK5 12HD120N gửi 9084

Chi tiết

12HD200N

 • 1080GB DATA
2.400.000đ-17%
2.000.000đ/ 360 ngày

Soạn: DK5 12HD200N gửi 9084

Chi tiết

12HD300N

 • 1440GB DATA
3.600.000đ-17%
3.000.000đ/ 360 ngày

Soạn: DK5 12HD300N gửi 9084

Chi tiết

D30

 • 7GB DATA
30.000đ/ 7 ngày

Soạn: DK5 D30 gửi 9084

Chi tiết

24G

 • 150GB DATA
99.000đ/ 30 ngày

Soạn: DK5 24G gửi 9084

Chi tiết

CF120

 • 80GB + Gọi
120.000đ/ 30 ngày

Soạn: DK5 CF120 gửi 9084

Chi tiết

C90N

 • 120GB + Gọi
90.000đ/ 30 ngày

Soạn: DK5 C90N gửi 9084

Chi tiết

Các Tiện Ích Mobifone DATA