Các Gói Cước HOT Mobifone

C120

120.000đ
 • DATA: 60GB (2Gb/ngày)
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DK15 C120 gửi 9084
Soạn SMS Chi tiết

G80

80.000đ
 • DATA: 4GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DK15 G80 gửi 9084
Soạn SMS Chi tiết

GYM1

100.000đ
 • DATA: 3GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DK15 GYM1 gửi 9084
Soạn SMS Chi tiết

YC30

99.000đ
 • DATA: 3GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DK15 YC30 gửi 9084
Soạn SMS Chi tiết

HD70

70.000đ
 • DATA: 3,8GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DK15 HD70 Gửi 9084
Soạn SMS Chi tiết

HD90

90.000đ
 • DATA: 5,5GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DK15 HD90 Gửi 9084
Soạn SMS Chi tiết

HD120

120.000đ
 • DATA: 8,8GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DK15 HD120 Gửi 9084
Soạn SMS Chi tiết

HD200

200.000đ
 • DATA: 16,5GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DK15 HD200 gửi 9084
Soạn SMS Chi tiết

Các Gói Cước 3G Mobifone

M70

70.000đ
 • DATA: 3.8GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DK15 M70 gửi 9084
Soạn SMS Chi tiết

MIU

70.000đ
 • DATA: 3,8GB
 • Hạn: 30 Ngày
 • Soạn: DK15 MIU gửi 9084
Soạn SMS Chi tiết

M90

90.000đ
 • DATA: 5.5GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DK15 M90 gửi 9084
Soạn SMS Chi tiết

MIU90

90.000đ
 • DATA: 5.5GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DK15 MIU90 gửi 9084
Soạn SMS Chi tiết

D15

15.000đ
 • DATA: 3GB
 • Hạn: 3 ngày
 • Soạn: DK15 D15 gửi 9084
Soạn SMS Chi tiết

D30

30.000đ
 • DATA: 7GB
 • Hạn: 7 ngày
 • Soạn: DK15 D30 gửi 9084
Soạn SMS Chi tiết

HDP70

70.000đ
 • DATA: 2GB + 70' gọi
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DK15 HDP70 gửi 9084
Soạn SMS Chi tiết

HDP100

100.000đ
 • DATA: 3GB + 100' gọi
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DK15 HDP100 gửi 9084
Soạn SMS Chi tiết