C120

 • 120GB DATA
120.000đ/ 30 ngày

Soạn: DK5 C120 gửi 9084

SOẠN TIN Chi tiết

G80

 • 4GB DATA
80.000đ/ 30 ngày

Soạn: DK5 G80 gửi 9084

SOẠN TIN Chi tiết

HDP70

 • 2GB + 70' gọi
70.000đ/ 30 ngày

Soạn: DK5 HDP70 gửi 9084

SOẠN TIN Chi tiết

24G

 • 90GB DATA
99.000đ/ 30 ngày

Soạn: DK5 24G gửi 9084

SOẠN TIN Chi tiết

M50

 • 4GB DATA
50.000đ/ 30 ngày

Soạn: DK5 M50 gửi 9084

SOẠN TIN Chi tiết

HD90

 •  8GB DATA
90.000đ/ 30 ngày

Soạn: DK5 HD90 gửi 9084

SOẠN TIN Chi tiết

HD120

 • 10GB DATA
120.000đ/ 30 ngày

Soạn: DK5 HD120 gửi 9084

SOẠN TIN Chi tiết

HD200

 •  18GB DATA
200.000đ/ 30 ngày

Soạn: DK5 HD200 gửi 9084

SOẠN TIN Chi tiết

12HD70N

 • 180GB DATA
500.000đ/ 360 ngày

Soạn: DK5 12HD70N gửi 9084

SOẠN TIN Chi tiết

12HD90N

 • 360GB DATA
900.000đ/ 360 ngày

Soạn: DK5 12HD90N gửi 9084

SOẠN TIN Chi tiết

12HD120N

 • 720GB DATA
1.200.000đ/ 360 ngày

Soạn: DK5 12HD120N gửi 9084

SOẠN TIN Chi tiết

12HD200N

 • 1080GB DATA
2.000.000đ/ 360 ngày

Soạn: DK5 12HD200N gửi 9084

SOẠN TIN Chi tiết

D15

 • 3GB DATA
15.000đ/ 3 ngày

Soạn: DK5 D15 gửi 9084

SOẠN TIN Chi tiết

D30

 • 7GB DATA
30.000đ/ 7 ngày

Soạn: DK5 D30 gửi 9084

SOẠN TIN Chi tiết

21G

 • 60GB DATA
59.000đ/ 30 ngày

Soạn: DK5 21G gửi 9084

SOẠN TIN Chi tiết

M79

 • 4GB + Gọi
79.000đ/ 30 ngày

Soạn: DK5 M79 gửi 9084

SOẠN TIN Chi tiết

Các Tiện Ích