KC150

 • 60GB + Gọi
150.000đ/ 30 ngày

Soạn: KT3 KC150 gửi 9084

Chi tiết

KC120

 • 45GB + Gọi
120.000đ/ 30 ngày

Soạn: KT3 KC120 gửi 9084

Chi tiết

NA90

 • 15GB DATA
90.000đ/ 30 ngày

Soạn: KT3 NA90 gửi 9084

Chi tiết

NA120

 • 20GB DATA
120.000đ/ 30 ngày

Soạn: KT3 NA120 gửi 9084

Chi tiết

HD90

 •  8GB DATA
90.000đ/ 30 ngày

Soạn: KT3 HD90 gửi 9084

Chi tiết

HD120

 • 10GB DATA
120.000đ/ 30 ngày

Soạn: KT3 HD120 gửi 9084

Chi tiết

HD200

 •  18GB DATA
200.000đ/ 30 ngày

Soạn: KT3 HD200 gửi 9084

Chi tiết

HD300

 •  33GB DATA
300.000đ/ 30 ngày

Soạn: KT3 HD300 gửi 9084

Chi tiết

12NA70

 •  120GB
840.000đ/ 360 ngày

Soạn: KT3 12NA70 gửi 9084

Chi tiết

12AG90

 •  360GB DATA
1.080.000đ/ 360 ngày

Soạn: KT3 12AG90 gửi 9084

Chi tiết

12KC120

 •  540GB + Gọi
1.440.000đ/ 360 ngày

Soạn: KT3 12KC120 gửi 9084

Chi tiết

12HD200N

 • 1080GB DATA
2.400.000đ-17%
2.000.000đ/ 360 ngày

Soạn: KT3 12HD200N gửi 9084

Chi tiết

D30

 • 7GB DATA
30.000đ/ 7 ngày

Soạn: KT3 D30 gửi 9084

Chi tiết

7ED

 • 56GB + Gọi
70.000đ/ 7 ngày

Soạn: KT3 7ED gửi 9084

Chi tiết

NA70

 • 10GB DATA
70.000đ/ 30 ngày

Soạn: KT3 NA70 gửi 9084

Chi tiết

KC90

 • 30GB + Gọi
90.000đ/ 30 ngày

Soạn: KT3 KC90 gửi 9084

Chi tiết

Các Tiện Ích Mobifone DATA