KC150

 • 60GB + Gọi
150.000đ/ 30 ngày

Soạn: KT3 KC150 gửi 9084

Chi tiết

KC120

 • 45GB + Gọi
120.000đ/ 30 ngày

Soạn: KT3 KC120 gửi 9084

Chi tiết

NA90

 • 15GB DATA
90.000đ/ 30 ngày

Soạn: KT3 NA90 gửi 9084

Chi tiết

NA120

 • 20GB DATA
120.000đ/ 30 ngày

Soạn: KT3 NA120 gửi 9084

Chi tiết

PT90

 • 45GB DATA
90.000đ/ 30 ngày

Soạn: KT3 PT90 gửi 9084

Chi tiết

PT120

 • 60GB DATA
120.000đ/ 30 ngày

Soạn: KT3 PT120 gửi 9084

Chi tiết

TK135

 • 210GB DATA
135.000đ/ 30 ngày

Soạn: KT3 TK135 gửi 9084

Chi tiết

TK159

 • 180GB + Gọi
159.000đ/ 30 ngày

Soạn: KT3 TK159 gửi 9084

Chi tiết

12NA70

 •  120GB
840.000đ/ 360 ngày

Soạn: KT3 12NA70 gửi 9084

Chi tiết

12AG90

 •  360GB DATA
1.080.000đ/ 360 ngày

Soạn: KT3 12AG90 gửi 9084

Chi tiết

12KC120

 •  540GB + Gọi
1.440.000đ/ 360 ngày

Soạn: KT3 12KC120 gửi 9084

Chi tiết

12HD200N

 • 1080GB DATA
2.400.000đ-17%
2.000.000đ/ 360 ngày

Soạn: KT3 12HD200N gửi 9084

Chi tiết

D30

 • 7GB DATA
30.000đ/ 7 ngày

Soạn: KT3 D30 gửi 9084

Chi tiết

7ED

 • 56GB + Gọi
70.000đ/ 7 ngày

Soạn: KT3 7ED gửi 9084

Chi tiết

NA70

 • 10GB DATA
70.000đ/ 30 ngày

Soạn: KT3 NA70 gửi 9084

Chi tiết

KC90

 • 30GB + Gọi
90.000đ/ 30 ngày

Soạn: KT3 KC90 gửi 9084

Chi tiết

Các Tiện Ích Mobifone DATA